Nieuwste artikelen:

Iran’s Masoud Pezeshkian: is hij een hoop voor hervormers of een valstrik van conservatieven?

Conservatieven proberen presidentskandidaat Pezeshkian in diskrediet te brengen, terwijl...

Eén op de drie mensen boycot merken vanwege de oorlog van Israël tegen Gaza, blijkt uit een peiling

Olie-rijke Golfstaten en grote landen met een meerderheid van...

Jordanië heeft een journalist gevangengezet vanwege een rapport over een ‘landcorridor’ met Israël

Hiba Abu Taha zal een gevangenisstraf van één jaar...

Waarom populaire moslimfiguren die geconfronteerd worden met ernstige beschuldigingen ontsnappen aan verantwoording

Leestijd: 11 minuten

Deskundigen worstelen met de vraag waarom islamitische influencers en persoonlijkheden die in schandalen verwikkeld zijn geraakt, door de gemeenschap worden omarmd zonder verantwoording af te leggen.

Toen Yasmin jonger was, raakte haar Koranleraar haar ongepast aan. Elke keer als ze een fout maakte in haar recitatie, sloeg hij haar op een van de meest gevoelige plekken van haar lichaam.

Ze zweeg en groeide uiteindelijk op en hoefde niet langer les te krijgen van een Koranleraar. Maar haar ervaringen uit die klas hebben haar nooit losgelaten. Het hielp niet dat ze in diezelfde gemeenschap bleef. Het hielp niet dat haar Koranleraar imam werd van de plaatselijke moskee in Chicago. En het hielp niet dat ze voelde dat ze het aan niemand kon vertellen.

Zes jaar geleden, in New York, waar ze nu woont met haar man en drie kinderen, belde haar moeder haar op. Het was een routine gesprek totdat haar moeder iets zei dat haar verraste.

“De imam heeft jonge meisjes seksueel geïntimideerd,” herinnerde Yasmin zich dat haar moeder haar vertelde.

“Ze begon er zo willekeurig over dat ik dacht: ‘Wacht, wat?'”. vertelde Yasmin aan Middle East Eye.

Yasmin vroeg haar de naam van de imam en hield toen haar adem in. Toen haar moeder antwoordde, kwam alles terug.

“Het was dezelfde man. Blijkbaar hebben een paar vrouwen in de gemeenschap gesproken over wat hij hen had aangedaan toen ze jong waren,” zei Yasmin. De vrouwen zijn nu ongeveer 35, dus zo oud als Yasmin.

Yasmin kende die vrouwen niet, maar ze wist dat ze de waarheid spraken. Want de man die over hen moest waken deed hetzelfde met haar.

De imam ontkende alles. Een groot deel van de gemeenschap geloofde de man, maar er was een behoorlijk aantal dat de vrouwen geloofde. En uiteindelijk zeiden ze dat hij moest vertrekken.

De imam ging voor een jaar naar Jemen. Maar toen hij terugkwam, nam hij zijn positie als imam weer in. Geen vragen gesteld.

“Niemand stelt ooit vragen,” zei Yasmin. “Het is letterlijk het verhaal van al deze religieuze mannen die jonge vrouwen misbruiken. Ze verdwijnen een tijdje en komen dan terug alsof alles hetzelfde is. Het probleem is dat wij als samenleving dat laten gebeuren.”

Een gebrek aan verantwoording

In 2021 publiceerde Facing Abuse in Community Environments (Face), een organisatie die moslimgemeenschapsleiders onderzoekt, een rapport over Fatih Seferagic, een social media influencer die zichzelf heeft omschreven als Koranleraar en recitant.

In 2020 begonnen beschuldigingen tegen Seferagic naar boven te komen. In 2021 verzamelde een onderzoek van Face getuigenissen waarin Seferagic werd beschuldigd van onder meer verkrachting, aanranding met drugs en roekeloze overdracht van een seksueel overdraagbare ziekte. Meerdere vrouwen kwamen met hun ervaringen naar voren bij Face.

Hij reageerde door ze “valse beschuldigingen” te noemen en zei dat hij nooit was benaderd “door een wetshandhavingsinstantie met betrekking tot deze beschuldigingen”.

“Ze zijn verzonnen en gepropageerd door een organisatie die een agenda en geen wettelijke bevoegdheid heeft,” zei hij.

Hij wees de organisatie Face af, en velen kwamen tot zijn verdediging.

Twee grote moslimorganisaties, Human Appeal (VK) en Muslim Aid (VS) beëindigden hun banden met Seferagic.

Maar in maart 2023 leidde Seferagic Tarawih – nachtgebeden die speciaal tijdens de islamitische heilige maand Ramadan worden verricht – op Times Square, waarbij honderden mensen aanwezig waren. Zodra de video van hem die het gebed leidt op de sociale media werd geplaatst, waren veel mensen woedend.

Moslims begonnen het verslag van Face te delen en opnieuw te plaatsen. Later bleek dat Seferagic was uitgenodigd om een week lang Tarawih te leiden in een moskee in Canada. Er was een vergeefse poging op sociale media om dat geannuleerd te krijgen.

Alia Salem is de oprichter en uitvoerend directeur van Face. Ze zegt dat ze elke dag worstelt met de vraag waarom mannen die worden beschuldigd van seksuele intimidatie of aanranding weer worden opgenomen in de samenleving en in vooraanstaande posities zonder dat ze verantwoording hoeven af te leggen.

“We hebben geen rechterlijke macht. We hebben geen mechanismen die zo gezaghebbend zijn dat we direct veranderingen kunnen doorvoeren als gevolg van onze onderzoeksbevindingen. Bij Face kunnen we informatie publiceren en mensen waarschuwen, maar wat ze met die waarschuwingen doen is aan hen,” vertelde ze aan MEE.

Tot nu toe heeft Face verslagen van zeven onderzoeken op haar website staan. Mannen zijn beschuldigd van verkrachting, seksueel misbruik van kinderen, huwelijksfraude, verduistering van zakat (liefdadigheidsgeld), geheime huwelijken en wanpraktijken bij de counseling.

Salem legde uit dat mensen in de gemeenschap vaak excuses verzonnen waarom ze nooit een “waarschuwing” hadden gekregen. Soms hebben ze een geldig excuus, vooral als het gaat om een kleine moskee in een afgezonderde, insulaire gemeenschap die geen verbinding heeft met de online omgeving.

Soms horen mensen in de gemeenschap over de beschuldigingen, maar geven de overlevenden de schuld. Waarom kwamen ze niet eerder naar buiten? Waar is hun bewijs? Waarom hebben ze geen aangifte gedaan? Het is ontmoedigend, maar niet verrassend, zei Salem.

In de moslimgemeenschap zijn er geen nationale organisaties die een formeel orgaan of proces hebben waarbij mensen een beschuldiging tegen een moslimleider kunnen indienen en deze zou worden onderzocht. Veel grote overkoepelende organisaties hebben geen zichtbare inspanning geleverd om degenen die onder hun bevoegdheid vallen ter verantwoording te roepen, verklaarde Salem.

“We zien soms een paar goedbedoelende mensen die naar voren komen en af en toe over deze situaties spreken, maar er is een complete leegte van entiteiten, met de veronderstelde noodzakelijke kwalificaties, die iets van echte inhoud doen aan de verantwoordingsplicht van leiders,” zei ze.

“Dan komt die kleine organisatie Face, met weinig tot geen middelen, die probeert iets zinvols te doen, maar in plaats daarvan wordt ze aangevallen omdat ze durft te helpen de leegte op te vullen,” zei ze.

“Ze gebruiken hetzelfde vermoeide adagium dat we razende feministen zijn die onze gemeenschap proberen af te breken. Alsof vrouwenemancipatie iets slechts is.”

Slachtoffers tot zwijgen brengen

Zahra Ayubi is universitair hoofddocent religie aan het Dartmouth College en onderzoekster van vrouwen en gender in de premoderne en moderne islamitische ethiek.

Zij stelt dat wanneer dit soort zaken in de moslimgemeenschap plaatsvinden, er nooit een afrekening plaatsvindt. Wanneer beschuldigingen naar buiten komen, wordt “de persoon die de beschuldigingen uit, tot zwijgen gebracht en vaak belasterd. In eerste instantie worden ze belasterd en voor leugenaar uitgemaakt,” zei ze.

Zij noemde het voorbeeld van Nouman Ali Khan, een islamitische spreker die het Bayyinah Instituut voor Arabische en Koranistische Studies oprichtte. Hij werd ervan beschuldigd zijn positie te hebben gebruikt om vrouwen onder het mom van geheime huwelijken tot seksuele relaties te verleiden, terwijl hij legaal met iemand anders getrouwd was. De beschuldigingen leidden tot verontwaardiging, waarbij mensen de vrouwen en Khan verdedigden.

Khan verdween enige tijd grotendeels uit het openbare leven. Sindsdien heeft hij zijn lezingenreeks hervat op zijn YouTube-kanaal dat 1,71 miljoen abonnees heeft en zijn video’s worden vaak gedeeld op sociale media.

“Er wordt veel moeite gedaan om hun acties te scheiden van hun andere werken, die worden gecategoriseerd als puur en geheel goed voor de grotere moslimgemeenschap,” zei Ayubi, verwijzend naar lezingen en papers.

Shehnaz Haqqani is assistent-professor religie aan de Mercer University en houdt zich bezig met gender en seksualiteit. Zij legde uit dat er in de academische wereld van islamitische studies momenteel een gesprek gaande is over hoe mannen precies ter verantwoording kunnen worden geroepen, omdat er nog geen regels bestaan.

Mannen verantwoordelijk houden hangt af van verschillende factoren en van de specifieke rollen die de personen spelen, zei ze. Daarom zal de verantwoording er niet altijd hetzelfde uitzien.

“Als het geleerden of predikers van de islam zijn, is een manier om ze verantwoordelijk te houden, te zeggen ‘nee, we laten ze niet meer in onze moskee komen’,” zei ze. “We gaan hen hun titel, hun positie, hun rol in onze gemeenschap ontnemen. We gaan hun lezingen niet delen. We gaan ze op geen enkele manier financieren.”

Als de mannen in de academische wereld zitten, dan is de beste manier om ze niet te citeren, meent Haqqani. “Je kunt altijd een veiliger alternatief vinden voor iemand die geen misdaden heeft gepleegd.”

Als deze mensen voortdurend worden geboekt en uitgenodigd en geprezen, dan zal er niets veranderen, zeiden deskundigen tegen MEE.

“Mensen verhuizen naar een nieuwe plek zonder gevolgen,” zei ze. “Als ze eenmaal berucht en geschandaliseerd zijn in een plaats, verhuizen ze en beginnen opnieuw in een andere plaats. Er is geen rehabilitatie.”

Herstelrecht

Voor Ayubi is gerechtigheid voor iedereen anders. Voor sommigen is het het beperken van schade aan anderen. Voor sommigen kan het de bescherming van hun eigen heiligheid zijn; het kan de waarheid spreken over wat hen is overkomen als een middel om de gemeenschap te verzoeken hun ervaring te erkennen en steun te bieden. En voor anderen kan het het doen van aangifte zijn.

Veel overlevenden van seksuele intimidatie en aanranding doen geen aangifte. In de VS worden slechts 310 van elke 1000 seksuele aanrandingen bij de politie aangegeven. Dat betekent dat meer dan twee van de drie aanrandingen niet worden gemeld, aldus het Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN).

Hoewel veel vrouwen, in dit geval moslimvrouwen, niet naar de politie gaan, komen verantwoording en gerechtigheid vanuit de gemeenschap.

Salem heeft geen vertrouwen in het strafrechtsysteem. Zij gelooft dat strafmaatregelen slechts een straf zijn. Zij stelt dat er sprake is van verantwoording wanneer iemand de kans krijgt zich te verantwoorden voor wat hij heeft gedaan en wanneer hij deelneemt aan een proces dat de overlevenden en de daders in staat stelt te genezen.

Het proces waarnaar zij verwijst sluit meer aan bij het herstelrecht, een praktijk die mensen probeert te vermenselijken. Het probeert “de schadelijke gevolgen van een misdaadte onderzoeken en vervolgens te bepalen wat er gedaan kan worden om die schade te herstellen, terwijl de veroorzaker verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn of haar daden”.

“Voor mij ziet gerechtigheid er niet uit als een gevangenis voor mensen die misbruik maken,” zei ze. “Gerechtigheid ziet er voor mij uit als proactieve gemeenschappen, gemeenschappen die in slachtoffers geloven, die slachtoffers en kwetsbare mensen voorrang geven boven de bescherming van individuen en instellingen.”

Wanneer mensen die anderen schade hebben berokkend, verantwoording nemen voor zichzelf en deelnemen aan een proces waarin degenen die schade hebben geleden centraal staan, is dat wat gerechtigheid is, legde ze uit. Het is wanneer zij hun onrecht proberen recht te zetten en streven naar herstel en heelheid.

“Mensen zijn in staat om uiterst slechte dingen te doen, maar ze zijn ook tot zoveel goedheid in staat als ze bereid zijn zich tegen hun ego in te zetten voor gerechtigheid. ”

Maar het roept de vragen op: Wat moet er gebeuren met mannen die met dergelijke beschuldigingen worden geconfronteerd? Moeten gemeenschappen hen voor altijd mijden? Wanneer mogen ze terugkomen? Dit zijn vragen waar academici en geleerden al lang mee worstelen.

Salem vindt dat als er substantiële beschuldigingen zijn tegen een persoon, die persoon uit zijn functie moet worden ontheven totdat wordt vastgesteld dat hij onschuldig is of dat het een valse beschuldiging was.

“Mensen hebben altijd zoiets van ‘due process, due process, we kunnen ze niet ontslaan’. Nee, je kunt ze ontslaan. Je kunt ze ontslaan van hun verantwoordelijkheden”, legt ze uit.

“Deze persoon heeft zich gemeld, hij heeft het volste recht om een beschuldiging te uiten, en dit is ernstig genoeg dat we je uit je functie moeten verwijderen totdat we meer weten. Dit soort dingen doen we niet als gemeenschap.”

Gerechtigheid is niet voor iedereen hetzelfde. Bepalen hoe lang iemand uit zijn functie moet blijven is niet voor iedereen gelijk, legt Haqqani uit. Het hangt af van de misdaad. Het hangt ervan af of er straf was. En uiteindelijk is het aan de gemeenschap om de beslissingen te nemen.

“Ik denk niet dat iedereen voor altijd opgesloten moet worden. Het hangt af van de misdaad. Het hangt af van hoeveel mensen ze misbruikt hebben,” zei Haqqani. “Als het een internationaal figuur is, dan moet het een internationaal gesprek worden. Als het meer lokaal is, dan moeten we beslissen welke moskeebesturen en leiders moeten ingrijpen.”

Maar deze mannen weg laten blijven van hun posities is geen cancelcultuur, een kritiek die velen op sociale media uiten elke keer dat Face naar buiten komt met een onderzoeksrapport over een man.

Het werk dat Face doet is geworteld in een objectief proces dat door meerdere disciplines is gemaakt. Zodra iemand zich meldt met zijn verhaal, gaat de organisatie aan de slag om het te onderbouwen. Soms worden de rapporten openbaar gemaakt. Soms worden ze nooit vrijgegeven omdat ze niet onderbouwd zijn of vanwege verzachtende omstandigheden.

“Ons proces sluit per definitie de mogelijkheid uit dat de aanpak van Face leidt tot een soort willekeurige slapstick-cultuur”, aldus Salem.

Wie krijgt te vergeven

Het idee van berouw, het vragen om vergeving, wordt benadrukt in de islam. Berouw is een spirituele daad die uitsluitend tussen een persoon en God plaatsvindt. Wanneer een man van dergelijke daden wordt beschuldigd, zullen mensen hem vaak verdedigen en zeggen dat hij verder mag gaan omdat hij berouw heeft getoond aan Allah.

Zij stellen dat de gemeenschap hem moet vergeven, omdat hij Allah om vergeving heeft gevraagd. Maar door dit te zeggen worden de mensen die de man schade heeft berokkend afgewezen, vertellen deskundigen aan MEE.

“Iemand vergeven die je kwaad heeft gedaan is een spirituele praktijk die te maken heeft met de staat van je ziel en niets te maken heeft met gerechtigheid in deze wereld. Ik kan iemand die mij kwaad heeft gedaan vergeven, maar dat betekent niet dat ik geen gerechtigheid zoek in dit leven,” zei Salem.

Ze herinnerde zich een verhaal van een vrouw die met een beschuldiging naar Face kwam. Ze was getrouwd met de persoon die ze beschuldigde. Ze vergaf hem. Ze heeft soms relatief gezonde communicatie met hem, maar ze is nog steeds op zoek naar gerechtigheid. Ze is bezig om te doen wat haar verantwoordelijkheid is om deze persoon verantwoordelijk te houden, zei Salem.

Hoewel de Islam niet vereist dat iemand iemand vergeeft, worden zij toch aangemoedigd dat te doen. Om te bepalen of een persoon door de gemeenschap wordt vergeven, zou het aan degenen moeten zijn die het meest werden getroffen – de overlevenden.

Haqqani werd misbruikt door haar Koranleraar. De wetenschap dat het volledig aan haar was om hem al dan niet te vergeven, voelde zeer bevrijdend.

“Toen ik werd misbruikt, kon ik beslissen wanneer ik deze persoon zou vergeven, als ik dat al zou doen. Niemand anders kan die beslissing voor en met mij nemen,” zei ze. “Ik hoef daarvoor zelfs niemand anders te raadplegen. Ieder ander die door hem misbruikt is kan beslissen. Sommigen zeggen dat hij misschien berouw heeft. Ik weet niet of hij berouw heeft. En het kan me niet schelen dat hij berouw heeft.”

Yasmin vergaf haar misbruiker. Hij vroeg nooit om vergiffenis, en hij gaf nooit iets verkeerds toe, maar diep in haar hart vergaf ze hem. En elke dag bidt ze.

“Ik bid voor de andere vrouwen die hij gekwetst heeft. Ik bid dat ze vrede vinden,” zei ze. “Soms vraag ik me af of hij ooit verantwoording zal moeten afleggen. Maar ik weet dat we onze ware gerechtigheid zullen krijgen in het hiernamaals.”

Laatste nieuws

Iran’s Masoud Pezeshkian: is hij een hoop voor hervormers of een valstrik van conservatieven?

Conservatieven proberen presidentskandidaat Pezeshkian in diskrediet te brengen, terwijl...

Eén op de drie mensen boycot merken vanwege de oorlog van Israël tegen Gaza, blijkt uit een peiling

Olie-rijke Golfstaten en grote landen met een meerderheid van...

Jordanië heeft een journalist gevangengezet vanwege een rapport over een ‘landcorridor’ met Israël

Hiba Abu Taha zal een gevangenisstraf van één jaar...

Israël heeft een veilige zone in Gaza getroffen, terwijl gesprekken over staakt-het-vuren voortduren

Een leider van Hamas vertelde Reuters dat hun voorgestelde...

Nieuwsbrief

Ook intressant

Amerikaanse moslimrechtengroep klaagt FBI aan over ‘geheime’ no-fly lijst

De Council on American-Islamic Relations zegt dat de volglijst...

VS: Moslimvrouw klaagt sheriffkantoor aan nadat ze gedwongen werd hijab af te doen

Sophia Johnston zei dat ze te horen kreeg dat...

Een moskee in New York wordt een toevluchtsoord voor verwaarloosde migranten

Migranten die via gevaarlijke routes naar de VS komen,...

VS: New York City staat islamitische gebedsoproep toe op vrijdag

Initiatief stuit op gemengde reacties, omdat sommige moslims vragen...

VS: Zedendelinquent die moslims probeerde te overrijden met auto aangeklaagd voor haatmisdaad

De verdachte werd gearresteerd voor twee misdrijven en een...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft je commentaar in!
Vul hier je naam in

3 × 1 =

Eén op de drie mensen boycot merken vanwege de oorlog van Israël tegen Gaza, blijkt uit een peiling

Olie-rijke Golfstaten en grote landen met een meerderheid van moslims lopen voorop, wat duidt op diepe woede over Israël vanwege zijn offensief. Meer dan één...

Jordanië heeft een journalist gevangengezet vanwege een rapport over een ‘landcorridor’ met Israël

Hiba Abu Taha zal een gevangenisstraf van één jaar krijgen voor een onderzoeksrapport over de verzending van goederen van Jordanië naar Israël, onder de...

Israël heeft een veilige zone in Gaza getroffen, terwijl gesprekken over staakt-het-vuren voortduren

Een leider van Hamas vertelde Reuters dat hun voorgestelde wijzigingen aan de deal voor het staakt-het-vuren 'niet significant' waren. Israël heeft volgens het Palestijnse persbureau...