Nieuwste artikelen:

Geen enkele plek is veilig’ in Gaza, aangezien 800.000 Palestijnen Rafah ontvluchten

Zware bombardementen richten zich op gebieden in Gaza en...

Israël heeft de VS overrompeld en gezegd dat het Iran pas na de Pesach-feestdagen zou aanvallen.

De beperkte aanval kwam slechts enkele uren nadat de...

Frans rapport beschuldigt Turkije van inmenging in de onrust in Nieuw-Caledonië.

Bronnen in Ankara amuseren zich over ongegronde beschuldigingen van...

Een afschrikwekkend effect: Moslim liefdadigheidsinstellingen vallen ten prooi aan Canada’s dubbele normen

Leestijd: 9 minuten

Terwijl veel liefdadigheidsinstellingen ruimschoots de kans krijgen om bezwaar te maken tegen sluiting, zeggen islamitische liefdadigheidsinstellingen dat ze niet dezelfde kans krijgen.

In maart 2017 kreeg ISNA Islamic Services of Canada, een islamitische liefdadigheidsinstelling die actief was in Ontario, een bericht dat haar liefdadigheidsstatus werd ingetrokken en dat zij binnen 30 dagen zou worden gesloten zonder enig ander verhaal.

Het bericht van intentie tot intrekking (NITR) was het resultaat van een jarenlange audit, waarin de CRA zei dat de organisatie niet was opgericht voor liefdadigheidsdoeleinden, geen middelen besteedde aan liefdadigheidsactiviteiten en geen adequate boekhouding bijhield. Het CRA beschuldigde de organisatie er ook van mogelijk een Pakistaanse militante groep te financieren.

In mei van dat jaar was de organisatie niet langer een liefdadigheidsinstelling in Canada. Maar terwijl de berichtgeving destijds vooral gericht was op vermeende terroristische banden, zeggen deskundigen in de liefdadigheidssector dat liefdadigheidsorganisaties zoals deze deel uitmaken van een decennialange repressie tegen islamitische liefdadigheidsorganisaties, waarbij ze ten onrechte werden aangepakt met een islamofobe vooringenomenheid en vervolgens een ongelijke beroepsprocedure kregen.

Middle East Eye heeft de audits van tientallen liefdadigheidsinstellingen van de afgelopen tien jaar bekeken, en terwijl de meeste ruimschoots de tijd en de ruimte kregen om bezwaar te maken tegen hun sluiting, kreeg geen van de door MEE onderzochte moslimliefdadigheidsinstellingen dezelfde mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de intrekking van hun liefdadigheidsstatus en deze te vertragen.

Het gedrag van de Canadese regering benadrukt de discrepantie tussen hoe sommige liefdadigheidsinstellingen tijdens en na een audit worden behandeld en hoe de Canadese regering moslim liefdadigheidsinstellingen behandelt, zo hebben onderzoekers en mensen uit de liefdadigheidssector aan Middle East Eye verteld.

“Dit is niet eerlijk omdat het niet dezelfde manier is waarop andere geloofsgroepen of andere sectoren werken,” zei Mahmuda Khan, uitvoerend directeur van Human Concern International, een islamitische liefdadigheidsinstelling die niet werd gesloten maar geschorst.

“De angst die we hebben, de extra voorzichtigheid die we hebben, de niveaus van zorgvuldigheid en naleving die we denken te doen. Bij forums en dialogen met anderen in de sector zie ik die angst bij anderen niet.”

“Waar is de eerlijkheid?

Middle East Eye keek naar 63 Notices of Intention to Revoke (NITR’s) die tussen 2015 en 2019 naar Canadese goede doelen werden gestuurd. Van die goede doelen kregen 38 de kans om bezwaar te maken en hun intrekking uit te stellen door een reactie in te dienen, terwijl 25 die kans niet kregen en een bevel van het federale hof van beroep hadden moeten krijgen.

MEE bekeek echter ook NITR’s die in diezelfde periode naar vijf moslimliefdadigheidsinstellingen werden gestuurd, die allemaal te horen kregen dat, ongeacht of ze bezwaar aantekenden, hun liefdadigheidsstatus zou worden ingetrokken tenzij ze een bevel van het hof van beroep zouden krijgen.

“Het lijkt oneerlijk. Als je deze intentieverklaring geeft, en dan in feite zegt dat we alles wat je doet toch gaan intrekken, waar is dan de eerlijkheid? Ik bedoel, er zou een proces moeten zijn,” zei Faisal Kutty, een advocaat en universitair hoofddocent aan de Southwestern Law School, die tientallen moslim liefdadigheidsinstellingen en -groepen heeft geadviseerd die de liefdadigheidsstatus in Canada wilden aanvragen.

In 2014 ontvingen twee liefdadigheidsinstellingen die onder de paraplu van de Joodse organisatie B’nai Brith opereren – B’nai B’rith Foundation District No 22 (BBFD) en The League for Human Rights of B’nai B’rith (LHR) – een NITR-brief van de CRA waarin zij hun voornemen kenbaar maakten om de liefdadigheidsstatus van de groepen in te trekken.

En enkele jaren later, in 2021, werden de oorspronkelijke twee liefdadigheidsinstellingen uiteindelijk gesloten.

De CRA vertelde Middle East Eye dat het geen verdere details kon geven over de tijdlijn van de intrekking van B’nai B’rith Foundation District No 22 en The League for Human Rights of B’nai B’rith, maar zei dat het agentschap “normale administratieve procedures” volgde.

De CRA bevestigde ook dat liefdadigheidsinstellingen hun activiteiten mogen voortzetten totdat hun status officieel is ingetrokken.

In een soortgelijk scenario werd een ander goed doel, het Ark Angel-fonds, in 2015 een kennisgeving van intentie tot intrekking (NITR) gestuurd, en werd verteld dat het binnen 90 dagen zou worden gesloten tenzij het een bezwaar van het goede doel zou ontvangen. Het werd pas in februari 2021 volledig van zijn liefdadigheidsstatus ontdaan.

Kutty vertelde MEE dat, hoewel moslim liefdadigheidsinstellingen een soort optie krijgen om zich te verzetten tegen sluiting, de werkelijke realiteit van het terugvechten ongelooflijk moeilijk is.

“De theorie is dat je je hiertegen kunt verzetten, dat je je hiertegen kunt verzetten. Maar de praktische realiteit is dat wanneer dit eenmaal bekend is, mensen je niet eens geld zullen geven om dit juridisch aan te vechten,” vertelde Kutty aan MEE.

“De uitdaging is niet dat je gewoon opstaat en het aanvecht. Je gaat uiteindelijk een juridische uitdaging en een PR uitdaging aan. Hoe kom je daar nu aan geld? We hebben gevallen gehad waarin de fondsen zijn bevroren.”

Het gevoel ‘doelwit’ te zijn

De CRA vertelde MEE dat als een “algemene regel”, liefdadigheidsinstellingen een bezwaar kunnen indienen bij de beroepstak van het agentschap binnen 90 dagen na het ontvangen van een brief waarin staat dat ze van plan zijn hun status in te trekken.

Maar liefdadigheidsinstellingen zoals het Ottawa Islamic Centre en de Assalam Mosque, ISNA Islamic Services of Canada, The Canada Islamic Trust Foundation, de Islamic Shia Assembly en de Anatolia Cultural Foundation ontvingen allemaal brieven waarin stond dat hun status na 30 dagen zou worden ingetrokken, ongeacht of ze daartegen bezwaar maakten of niet.

“De moslimliefdadigheidsinstellingen die geconfronteerd werden met audits en intrekkingen kregen nooit de kans om de intrekking van hun status uit te stellen,” vertelde Tim McSorley, nationaal coördinator van de International Civil Liberties Monitoring Group (ICLMG), aan MEE.

“Het was een soort definitieve kennisgeving die ze ontvingen.”

“Er wordt altijd overwogen om over te gaan tot een kennisgeving van intentie tot intrekking voor 90 dagen, tenzij een organisatie blijk heeft gegeven van flagrante niet-naleving”, aldus het CRA.

Maar in de gevallen waarin een kennisgeving van 30 dagen wordt gegeven, zal het bureau “de intrekking niet opschorten gezien de ernst van de niet-naleving”, tenzij het binnen 30 dagen van het Federale Hof van Beroep een bevel tot opschorting van de bekendmaking van de kennisgeving van intrekking ontvangt.

Toch werd in vier van de door MEE geziene NITR’s die aan moslimliefdadigheidsinstellingen werden gestuurd, de optie om een gerechtelijk bevel te verkrijgen om intrekking te voorkomen niet in de brieven vermeld.

Zelfs vóór de periode 2015-2019 die MEE onderzocht, hebben moslimorganisaties in Canada de regering opgeroepen om te kijken naar wat volgens hen een oneerlijke gerichtheid op moslimliefdadigheidsinstellingen is.

De ICLMG meldde dat van 2008 tot 2015 75 procent van de organisaties waarvan de liefdadigheidsstatus na controles werd ingetrokken, moslimliefdadigheidsinstellingen waren.

De CRA zei dat het geen goede doelen discrimineert op basis van hun religieuze affiliatie.

“In geen geval worden geregistreerde liefdadigheidsinstellingen geselecteerd voor een audit door het CRA op basis van een bepaald geloof of een bepaalde denominatie, noch zouden dergelijke factoren de uitkomst van een audit beïnvloeden,” vertelde het agentschap aan MEE.

“Het CRA beoordeelt alle zorgen over geregistreerde liefdadigheidsinstellingen aan de hand van een duidelijk regelgevings- en risicogebaseerd kader dat is ontworpen om vooringenomenheid in zijn besluitvormingsproces te voorkomen.”

Beschuldigingen van terrorisme

Veel audits tegen moslim liefdadigheidsinstellingen werden ook uitgevoerd door een speciaal bureau binnen het CRA genaamd de Review and Analysis Division (RAD), een geheimzinnige tak van het CRA die samenwerkt met nationale veiligheidsdiensten en belast is met het onderzoeken van beschuldigingen van terrorismefinanciering in de liefdadigheidssector.

In de jaren na de aanslagen van 9/11 kreeg de RAD van de regering van voormalig premier Stephen Harper de opdracht om elke vorm van terreurfinanciering bij Canadese liefdadigheidsinstellingen uit te roeien, en deskundigen zeggen dat de aandacht vooral uitging naar islamitische liefdadigheidsinstellingen.

“Wat we hebben gezien en gedocumenteerd in verband met de bestrijding van terrorismefinanciering in de liefdadigheidssector, is dat ze zich uitsluitend hebben gericht op liefdadigheidsinstellingen van voornamelijk moslims, maar uitsluitend op liefdadigheidsinstellingen binnen raciale gemeenschappen”, aldus McSorley.

“Dat is ingegeven door het interne regeringsbeleid dat er een inherent risico bestaat voor de financiering van terrorisme in de liefdadigheidssector, en dat risico wordt volgens hen in verband gebracht met vooral zogenaamde islamitische terroristische organisaties.”

Volgens het rapport van ICLMG werkt het CRA samen met nationale veiligheidsdiensten om audits uit te voeren die oneerlijk gericht zijn op moslim liefdadigheidsinstellingen, met weinig verantwoording.

En ondanks de intrekkingen, waarvan sommige plaatsvonden tijdens de opeenvolgende liberale regeringen onder leiding van de huidige premier Justin Trudeau, werd volgens het rapport geen van de islamitische liefdadigheidsorganisaties of daarmee verbonden personen ooit beschuldigd van een misdrijf dat terrorisme financiert.

Voor goede doelen zoals Human Concern International (HCI) – een moslim-Canadese hulporganisatie – waarvan de status niet werd ingetrokken, maar die een schorsing kreeg waartegen zij in beroep is gegaan, was de ervaring van de controle “intens en intimiderend”.

“Er is een open dialoog, een vriendelijke dialoog, maar het voelde erg intimiderend voor de leden die werden geïnterviewd,” zei Khan van HCI, die niet aanwezig was bij de audit maar de ervaringen van haar collega’s deelde.

“De reden dat we het gevoel hadden dat het niet zoals elke andere audit was en dat het een soort van doelgericht aanvoelde, was omdat we werden gecontroleerd door de Review and Analysis Division.”

En wanneer organisaties hun liefdadigheidsstatus verliezen, kunnen donateurs de fondsen niet langer claimen als belastingaftrek, waardoor de bijdragen dalen.

“De CRA die zich richt op moslimliefdadigheidsinstellingen heeft zeker een afschrikwekkend effect op de Canadese moslimgemeenschap”, aldus Khan.

“Het was erg moeilijk om vanuit ons standpunt uit te leggen dat deze controle geenszins betekent dat de liefdadigheidsinstelling iets verkeerd doet.”

Bovendien bleek uit een recente studie van de hoogleraren in de rechten Faisal Kutty en Faisal Bhaba dat de bronnen van veel van de claims van de CRA tegen deze liefdadigheidsinstellingen afkomstig waren van bekende islamofobe en extreem-rechtse deskundigen die anti-moslim sentimenten in stand houden.

In een recente rechtszitting, waarin de Muslim Association of Canada (MAC) de CRA’s gerichtheid op moslim liefdadigheidsinstellingen aanvecht, merkte Kutty op dat de advocaat van MAC de zaak goed uiteenzette.

“Ik vond de advocaat van MAC goed toen hij concludeerde dat de CRA 300 verschillende bronnen gebruikt, waarvan er slechts 30 of 32 in diskrediet of onbetrouwbaar of problematisch zijn,” zei Kutty.

“Dan concludeert de advocaat: ‘Edelachtbare, dat is hetzelfde als zeggen dat wanneer u probeert een zwarte liefdadigheidsinstelling aan te vallen, u zegt dat slechts 10 procent van ons materiaal afkomstig is van de KKK’.”

Wie wordt er gecontroleerd?

In de afgelopen jaren heeft de regering Trudeau pogingen ondernomen om klachten over islamofobie bij de CRA te onderzoeken, en in maart kondigde het National Security and Intelligence Review Agency (NSIRA), een onafhankelijke waakhond van de overheid, aan dat het van plan was de afdeling beoordeling en analyse van de CRA te onderzoeken.

Dit gebeurde nadat de Canadese ombudsman voor belastingbetalers de opdracht had gekregen de kwestie te onderzoeken, maar uiteindelijk met een volgens hem onovertuigend verslag kwam, waarin werd opgemerkt dat het CRA belangrijke documenten niet wilde overhandigen.

De dubbele normen die op verschillende liefdadigheidsinstellingen worden toegepast, wijzen echter op een groter probleem in Canada, volgens Anver Emon, directeur van het Institute of Islamic Studies van de Universiteit van Toronto en co-auteur van een rapport over belastingcontroles bij moslimliefdadigheidsinstellingen.

“We willen graag denken dat we in Canada een zeer geavanceerde regering zijn met een zeer transparante rechtsstaat, maar op een bepaald punt is er nog steeds een soort van old boys club element in sommige manieren waarop we worden bestuurd, dat is mijn indruk,” zei Emon.

De CRA heeft ongeveer 40.000 werknemers en is verantwoordelijk voor het toezicht op de 80.000 geregistreerde liefdadigheidsinstellingen in Canada met een waarde van meer dan 300 miljard dollar. De afgelopen jaren heeft het echter minder dan 300 liefdadigheidsinstellingen per jaar gecontroleerd.

En hoewel de CRA zegt onafhankelijk te blijven, zegt Emon dat er vragen zijn over hoe de CRA de goede doelen uitkiest die worden gecontroleerd.

“Wat gebeurt er politiek gezien als ze een liefdadigheidsinstelling controleren die politieke banden heeft? We weten niet hoe dat eruit gaat zien,” zei Emon.

“Je kunt politiek onafhankelijk zijn, maar wat gebeurt er als het Ministerie van Financiën telefoontjes krijgt van grote donoren over waarom je deze liefdadigheidsinstelling controleert?”

Laatste nieuws

Geen enkele plek is veilig’ in Gaza, aangezien 800.000 Palestijnen Rafah ontvluchten

Zware bombardementen richten zich op gebieden in Gaza en...

Israël heeft de VS overrompeld en gezegd dat het Iran pas na de Pesach-feestdagen zou aanvallen.

De beperkte aanval kwam slechts enkele uren nadat de...

Frans rapport beschuldigt Turkije van inmenging in de onrust in Nieuw-Caledonië.

Bronnen in Ankara amuseren zich over ongegronde beschuldigingen van...

Zuid-Afrika roept het Internationaal Gerechtshof op om Israëls ‘genocidale’ offensief in Rafah te stoppen.

Zuid-Afrikaanse afgevaardigden waarschuwen dat Israëls aanval op Gaza een...

Nieuwsbrief

Ook intressant

Amerikaanse stad treft schikking met moslimmannen over islamofoob-incident bij politie

Volgens de rechtszaak en camerabeelden is een politieagent uit...

Woede over toelating Israël tot visumontheffingsprogramma VS

Aankondiging leidt tot verontwaardiging en scepsis van Palestijnse Amerikanen,...

UK: Actievoerders hekelen de opmerkingen van Braverman over LGBTQ+-vluchtelingen die in aanmerking komen voor asiel

Minister van Binnenlandse Zaken beweert dat discriminatie van vrouwen...

Wit nationalisme inspireerde Canadese man om moslimfamilie te vermoorden, zegt aanklager

Het proces is de eerste keer dat een aanklacht...

Frankrijk abaya-verbod: Moslim schoolmeisje naar huis gestuurd voor dragen kimono

Volgens de minister van Onderwijs werden maar liefst 67...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft je commentaar in!
Vul hier je naam in

1 + 9 =

Israël heeft de VS overrompeld en gezegd dat het Iran pas na de Pesach-feestdagen zou aanvallen.

De beperkte aanval kwam slechts enkele uren nadat de Amerikaanse minister van Defensie had gesproken met zijn Israëlische ambtgenoot Yoav Gallant over de toenemende...

Frans rapport beschuldigt Turkije van inmenging in de onrust in Nieuw-Caledonië.

Bronnen in Ankara amuseren zich over ongegronde beschuldigingen van Turkse steun aan separatisten in de eilandengroep in de Stille Oceaan. Een populaire Franse radiozender heeft...

Zuid-Afrika roept het Internationaal Gerechtshof op om Israëls ‘genocidale’ offensief in Rafah te stoppen.

Zuid-Afrikaanse afgevaardigden waarschuwen dat Israëls aanval op Gaza een 'nieuwe en verschrikkelijke fase' heeft bereikt. Zuid-Afrika heeft opgeroepen tot een einde aan Israëls "genocidale" oorlog...